Jean Gotta

Taxe kilométrique

2016/03/24
Beste klant,

Vanaf 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België. Deze heffing heeft als doel luchtvervuiling te beperken.

Deze heffing variëert in functie van de europese emissinorm, het gewicht van de vrachtwagen en  de gekozen weg.

GHL, zoals meeste bedrijven die een leverdienst aanbieden, ziet zich verplicht om deze heffing op zijn klanten terugtekrijgen.

Aangezien onze verdelingsactiviteit meestal leveringen aan verschillende klanten door dezelfde lading verenigt en dat het dus niet mogelijk is om een traject op een levering te weerkaatsen, hebben wij naar een verdelingssleutel gezocht.

Voor elke levering die wij uitvoeren, gaan wij forfaitaire kosten van 5.66€ factureren.
Dit supplement zal het onderwerp van een afzonderlijke post op uw rekening zijn en zal vanaf 1 april 2016 van toepassing zijn.

Wij verblijven ter uw beschikking.

Tot uw dienst,

Patrick SCHIFFLERS
Administrateur Délégué