Jean Gotta

Onze waarden

Voeding is een buitengewoon kwetsbare sector. Wij verliezen onze verantwoordelijkheid nooit uit het oog. Zij steunt op persoonlijke waarden die geen enkele medewerker ooit zal verloochenen.

Kwaliteit

Wij hebben controle over de kwaliteit bij elke stap in de keten, vanaf het levende dier tot aan de consumentenportie. Die kwaliteit is essentieel. Ze is de absolute voorwaarde voor de tevredenheid van onze (en uw) klanten. Wij stellen alles in het werk om ze niet alleen te behouden, maar ook voortdurend te verbeteren.

 

Verantwoordelijkheid

Duurzame ontwikkeling werd bij ons al dagelijks toegepast voor ze een marketinginstrument werd. En elke medewerker binnen het bedrijf zet zich persoonlijk in voor het collectieve succes van de onderneming. Hij respecteert zowel de procedures als de doelstellingen en deelt, verspreidt en vergroot voortdurend zijn eigen knowhow.

 

Aanbevelingen

De plaats die wij vandaag op de markt innemen, hebben wij verworven door onze inzet en onze kwaliteit. We verdienden ze doordat we een overtuigend antwoord konden bieden op de verwachtingen van de klanten en de markten. Die plaats willen wij behouden, bevestigen en verstevigen. Wij stellen onszelf voortdurend in vraag om de minste achteruitgang te voorkomen.

 

Flexibiliteit

Wij staan erop een snel en goed antwoord te bieden op de vragen van onze klanten, ook op de wat apartere vragen. Een erg korte leveringstermijn, een speciale verpakking of buitengewoon vervoer schrikken ons niet af. Wij kunnen deze wijzigingen aan en hebben er vaak zelfs al op geanticipeerd.

 

Innovatie

Wij streven voortdurend naar een hogere kwaliteit, die we bereiken door te innoveren. Dat laatste doen wij dagelijks en op alle vlakken. Productieketens en -processen, ontwikkeling van (nieuwe) producten, uitrusting ... zijn stuk voor stuk sectoren waarin wij op zoek gaan naar de vernieuwing die ons onderscheidt van anderen.

 

Familiale sfeer

Communicatie primeert binnen onze bedrijfscultuur.  Wij verkiezen open, rechtstreekse, respectvolle en constructieve contacten tussen onze werknemers en moedigen die ook aan. Zo dragen wij dagelijks bij aan een maatschappij, een groep, een familie waarvan ieder lid trots is dat hij erbij hoort.