Jean Gotta

Follow us
Catalogue

Politique
de confidentialité

A. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Naam GHL-groep
Adres van de website https://www.jeangotta.be
Postadres van de vestiging/Hoofdkantoor Rue de Merckhof 113 – 4880 Aubel
E-mailadres
Telefoon 087.68.02.10

B. Doel van gegevensverwerking

Dit toestemmingsformulier wordt gebruikt om gegevens te verwerken en uit te wisselen in het kader van de verwerking van het bestand en voor volgende doeleinden:

Welke persoonsgegevens? Doel Hoe zijn we aan deze gegevens geraakt? Duur van de bewaring Communicatie aan andere personen
Gegevens afkomstig uit formulieren (contactgegevens, enz.) Antwoord op uw verzoek om informatie over onze diensten Rechtstreeks van de betrokken persoon 1 jaar na de laatste communicatie Geen externe communicatie
Cookies Zie het cookiebeleid Rechtstreeks van de betrokken persoon Zie het cookiebeleid Zie het cookiebeleid
Contactgegevens Uitvoering van het contract Facturering van de diensten Naleving van wettelijke verplichtingen Rechtstreeks van de betrokken persoon 7 jaar na het boekjaar dat volgt op de facturering van de diensten Boekhoudkundige Belastings- en socialezekerheidsadministratie Advocaat en gerechtsdeurwaarder
Contactgegevens Promotie van diensten (met name voor de nieuwsbrief) Publieksmeting Rechtstreeks van de betrokken persoon Van inschrijving tot het schrappen als abonnee Ons reclameagentschap Zie cookiebeleid

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en onderhoud van onze website (Caractère Advertising) kan alleen in uitzonderlijke gevallen toegang krijgen tot deze persoonsgegevens en dit indien het noodzakelijk is voor het technisch beheer van onze website.

Een overdracht van uw persoonsgegevens aan een ontvanger in een land buiten de EU waarvoor de Europese Commissie een geschiktheidsbeslissing heeft genomen, behoort tot de mogelijkheden.

C. Minderjarigen

Het gebruik van deze website en de daarop gepresenteerde diensten is verboden voor personen van jonger dan 16 jaar of van de leeftijd die is vastgelegd in de toepasselijke nationale wetgeving van een lidstaat van de Europese Unie, maar die niet minder kan zijn dan 13 jaar, tenzij de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt toestemming heeft gegeven of machtiging tot toestemming heeft verleend.

D. Uw rechten

U hebt het recht om de controle over uw persoonsgegevens te behouden. Als u een vraag of zorg hebt over de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan contact met ons op. Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, reageren wij binnen 1 maand. In uitzonderlijke gevallen kan deze periode worden verlengd (tot maximaal 3 maanden), maar dan geven wij u de reden voor dit uitstel binnen 1 maand.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens te geven of in te trekken.

Als u er vandaag mee instemt om uw gegevens te verstrekken en te laten verwerken, kunt u uw toestemming later nog altijd intrekken. In dit geval is het echter mogelijk dat we niet alle gegevens kunnen verwijderen, dit overeenkomstig de wettelijke bewaarplichten die mogelijk van toepassing zijn.

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en over de personen die toegang zullen hebben tot uw gegevens.

U hebt het recht om te vragen welke informatie over u wordt opgeslagen en om te vragen om correcties, als bepaalde informatie niet correct is.

U hebt het recht om alle informatie over u te ontvangen die is opgeslagen in een draagbaar en leesbaar formaat.

Wij zijn verplicht ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden verwerkt en om u op de hoogte te stellen als de veiligheid van uw gegevens niet wordt gerespecteerd. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden behandeld, kunt u contact opnemen met ons of met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. : +32 2 274 48 00 of  

De filosofie van GHL is gebaseerd op nabijheid:
dicht bij de klanten en medewerkers staan,
maar ook de aan- en verkopen concentreren.

Jean Gotta is meer dan een merk:
wat ik wil, is er een symbool van kwaliteit van maken.

Lees Meer